Funding

Funding

The programme is implemented in cooperation with the Polish Agency for Enterprise Development.
The Accelpoint Accelerator received support under Measure 2.5. of the Smart Growth Operational Programme, “Acceleration Programmes”.

ACCELPOINT sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Accelpoint – akcelerator inteligentnych technologii rozwiązujących problemy instytucji publicznych.” Celem projektu jest a. identyfikacja problemów, wyzwań Instytucji publicznych i możliwości ich rozwiązania; b. pozyskanie Zespołów Interdyscyplinarnych (dalej ZI) oraz wytworzenie wysokiej jakości innowacyjnych rozwiązań przez ZI w ramach utworzonego akceleratora Accelpoint; c. zapewnienie wsparcia w obszarze biznesowym i technologicznym Zespołom; d. zakończenie prac nad MVP w formie testów na infrastrukturze podmiotu publicznego. Dofinansowanie projektu z UE: 9 000 585,60 PLN Wartość projektu: 11 250 732,00 PLN

The program is implemented in cooperation with the Polish Agency for Enterprise Development.
The Accelpoint Accelerator received support under Measure 2.5. of the Smart Growth Operational Programme, “Acceleration Programmes”.

🍪 We use your cookies, read why.