Funding

ACCELPOINT sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Accelpoint ScaleUp – technologiczny Akcelerator łączący innowacyjne rozwiązania z Odbiorcami Technologii”
Głównym celem projektu jest przygotowanie min. 20 startupów do wdrożenia rozwiązań w ramach działalności Odbiorcy technologii, odpowiadających na zdefiniowane przez nich potrzeby.
Celem dodatkowym jest objęcie min. 58 Startupów wsparciem finansowym oraz szkoleniowo-
doradczym nakierowanym na zwiększenie ich potencjału biznesowego.
Wartość projektu: 16 387 500,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 15 000 000,00 PLN

ACCELPOINT sp. z o.o. implements the project co-financed by the European Funds “Accelpoint ScaleUp – Technological Accelerator connecting innovative solutions with Technology Recipients”.
The main objective of the project is to prepare min. 20 startups to implement solutions within the scope of the Technology Recipients’ activities, responding to their defined needs.
An additional objective is to cover min. 58 Startups with financial and training-consulting support aimed at increasing their business potential.
Project value: 16 387 500.00 PLN
EU funding: 15 000 000,00 PLN

ACCELPOINT sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Accelpoint – akcelerator inteligentnych technologii rozwiązujących problemy instytucji publicznych.” Celem projektu jest a. identyfikacja problemów, wyzwań Instytucji publicznych i możliwości ich rozwiązania; b. pozyskanie Zespołów Interdyscyplinarnych (dalej ZI) oraz wytworzenie wysokiej jakości innowacyjnych rozwiązań przez ZI w ramach utworzonego akceleratora Accelpoint; c. zapewnienie wsparcia w obszarze biznesowym i technologicznym Zespołom; d. zakończenie prac nad MVP w formie testów na infrastrukturze podmiotu publicznego. Dofinansowanie projektu z UE: 9 000 585,60 PLN Wartość projektu: 11 250 732,00 PLN

The program is implemented in cooperation with the Polish Agency for Enterprise Development.
The Accelpoint Accelerator received support under Measure 2.5. of the Smart Growth Operational Programme, “Acceleration Programmes”.

🍪 We use your cookies, read why.