Get €90,000 for Your Startup!

After the success of the #AccelBox #AccelUp, and #Poland Prize programs, we are announcing another competition with a total value of PLN 15,453,549.

The #AccelBoost program was created to meet the needs of technology startups in their subsequent development phase. It is not for those who are just beginning to develop their solutions but for those who need support for further development.

At least 28 startups will be prepared to find an investor or expand internationally, and at least 38 startups will receive financial, training, and advisory support. AccelBoost aims to bridge the gap between a prepared product and market entry. The program offers financial support and access to a network of industry experts and partners.

Key Features of the AccelBoost Program:

 • Funding: Startups can receive up to €90,000 to test and refine their products to be ready for international markets.
 • Network: Startups can connect with industry leaders, potential investors, and strategic partners, fostering growth and collaboration.
 • Resources: Participants will have access to comprehensive resources and tools to help them overcome business development challenges.

Program Partners Include:

Euvic Services, Life Science Innovations Fund, Lucasco Broker, Soneta (Enova 365), Montis Capital, Orange, and Seco/Warwick, and this is not a closed list; companies from the insurance and banking sectors, among others, have also declared their participation and will join in subsequent rounds.

The AccelBoost program is co-financed by the “European Funds for a Modern Economy – Environment Conducive to Innovation” program under agreement FENG.02.28-IP.02-0007/23-00, amounting to PLN 15,453,549.

The AccelBoost Program application process is now open. Interested startups can apply through the dedicated program website: https://accelpoint.com/accelboost/ until July 14, 2024.

#FunduszeEU #FunduszeEuropejskie

__________

Zdobądź 90 000 € na swój startup!

Po sukcesie programów #AccelBox, #AccelUp i #Poland Prize, ogłaszamy kolejny konkurs, tym razem jego wartość wynosi aż 15 453 549 PLN.

Program AccelBoost jest dostosowany do potrzeb technologicznych startupów znajdujących się w kolejnej fazie rozwoju. Nie jest to program dla tych, którzy dopiero zaczynają tworzyć swoje rozwiązania, lecz dla tych, którzy potrzebują wsparcia do dalszego rozwoju.

W ramach AccelBoost minimum 28 startupów zostanie przygotowanych do znalezienia inwestora lub ekspansji międzynarodowej. Minimum 38 startupów otrzyma wsparcie finansowe oraz szkoleniowo-doradcze. AccelBoost ma na celu zniwelowanie luki między przygotowanym produktem a wejściem na rynek. Program oferuje wsparcie finansowe, oraz dostęp do sieci ekspertów branżowych i partnerów.

Kluczowe cechy Programu Accel Boost:

 • Finansowanie: Startupy mogą otrzymać do 90 000 € na testowanie i udoskonalanie swoich produktów, aby były gotowe do wprowadzenia na rynki międzynarodowe.
 • Sieć kontaktów: Startupy będą miały możliwość nawiązania kontaktów z liderami branży, potencjalnymi inwestorami oraz partnerami strategicznymi, co sprzyja wzrostowi i współpracy.
 • Zasoby: Uczestnicy będą mieli dostęp do wszechstronnych zasobów i narzędzi, które pomogą im w pokonywaniu wyzwań związanych z rozwojem biznesu.

Partnerami Programu są:  

Euvic Services, Life Science Innovations Fund, Lucasco Broker, Soneta (Enova 365), Montis Capital, Orange, Seco/Warwick. Nie jest to jednak zamknięta lista, udział w programie zadeklarowały jeszcze między innymi firmy z branży ubezpieczeniowej i bankowej, które dołączą w kolejnych rundach.

Program AccelBoost jest dofinansowany z programu ” Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki-Środowisko sprzyjające innowacjom” w ramach umowy FENG.02.28-IP.02-0007/23-00 opiewającej na kwotę 15 453 549 PLN

Proces aplikacyjny do Programu Accel Boost jest już otwarty. Zainteresowane startupy mogą aplikować dzięki dedykowanej stronie programu: https://accelpoint.com/accelboost/ tylko do 14 lipca 2024.

After the success of the #AccelBox #AccelUp, and #Poland Prize programs, we are announcing another competition with a total value of PLN 15,453,549.

The #AccelBoost program was created to meet the needs of technology startups in their subsequent development phase. It is not for those who are just beginning to develop their solutions but for those who need support for further development.

At least 28 startups will be prepared to find an investor or expand internationally, and at least 38 startups will receive financial, training, and advisory support. AccelBoost aims to bridge the gap between a prepared product and market entry. The program offers financial support and access to a network of industry experts and partners.

Key Features of the AccelBoost Program:

 • Funding: Startups can receive up to €90,000 to test and refine their products to be ready for international markets.
 • Network: Startups can connect with industry leaders, potential investors, and strategic partners, fostering growth and collaboration.
 • Resources: Participants will have access to comprehensive resources and tools to help them overcome business development challenges.

Program Partners Include:

Euvic Services, Life Science Innovations Fund, Lucasco Broker, Soneta (Enova 365), Montis Capital, Orange, and Seco/Warwick, and this is not a closed list; companies from the insurance and banking sectors, among others, have also declared their participation and will join in subsequent rounds.

The AccelBoost program is co-financed by the “European Funds for a Modern Economy – Environment Conducive to Innovation” program under agreement FENG.02.28-IP.02-0007/23-00, amounting to PLN 15,453,549.

The AccelBoost Program application process is now open. Interested startups can apply through the dedicated program website: https://accelpoint.com/accelboost/ until July 14, 2024.

#FunduszeEU #FunduszeEuropejskie

__________

Zdobądź 90 000 € na swój startup!

Po sukcesie programów #AccelBox, #AccelUp i #Poland Prize, ogłaszamy kolejny konkurs, tym razem jego wartość wynosi aż 15 453 549 PLN.

Program AccelBoost jest dostosowany do potrzeb technologicznych startupów znajdujących się w kolejnej fazie rozwoju. Nie jest to program dla tych, którzy dopiero zaczynają tworzyć swoje rozwiązania, lecz dla tych, którzy potrzebują wsparcia do dalszego rozwoju.

W ramach AccelBoost minimum 28 startupów zostanie przygotowanych do znalezienia inwestora lub ekspansji międzynarodowej. Minimum 38 startupów otrzyma wsparcie finansowe oraz szkoleniowo-doradcze. AccelBoost ma na celu zniwelowanie luki między przygotowanym produktem a wejściem na rynek. Program oferuje wsparcie finansowe, oraz dostęp do sieci ekspertów branżowych i partnerów.

Kluczowe cechy Programu Accel Boost:

 • Finansowanie: Startupy mogą otrzymać do 90 000 € na testowanie i udoskonalanie swoich produktów, aby były gotowe do wprowadzenia na rynki międzynarodowe.
 • Sieć kontaktów: Startupy będą miały możliwość nawiązania kontaktów z liderami branży, potencjalnymi inwestorami oraz partnerami strategicznymi, co sprzyja wzrostowi i współpracy.
 • Zasoby: Uczestnicy będą mieli dostęp do wszechstronnych zasobów i narzędzi, które pomogą im w pokonywaniu wyzwań związanych z rozwojem biznesu.

Partnerami Programu są:  

Euvic Services, Life Science Innovations Fund, Lucasco Broker, Soneta (Enova 365), Montis Capital, Orange, Seco/Warwick. Nie jest to jednak zamknięta lista, udział w programie zadeklarowały jeszcze między innymi firmy z branży ubezpieczeniowej i bankowej, które dołączą w kolejnych rundach.

Program AccelBoost jest dofinansowany z programu ” Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki-Środowisko sprzyjające innowacjom” w ramach umowy FENG.02.28-IP.02-0007/23-00 opiewającej na kwotę 15 453 549 PLN

Proces aplikacyjny do Programu Accel Boost jest już otwarty. Zainteresowane startupy mogą aplikować dzięki dedykowanej stronie programu: https://accelpoint.com/accelboost/ tylko do 14 lipca 2024.

We use your cookies, read why.

Skip to content