Technology Startups 2023 report

We present the third edition of the “Technology Startups” report.

download report

We have once again examined the startups whose case studies we presented in the 2021 and 2022 editions. We selected companies that stood out with their original and innovative products. The report contains a lot of numerical data and concise information about what has happened to the previously studied companies and how the following months have impacted their development.

We are pleased to show you how spectacularly revenues can increase and what they depend on. We will present a company that surpassed the 1 million barrier in 2022 and a startup that failed to maintain favorable revenue growth.
The world of new technologies is fascinating but unpredictable, and obtaining capital for project development is hard work. In the next few minutes, you will learn what support can be expected, how accelerators can help, and which VC funds have impacted the market.

Will there be more university startups? In which provinces are the most exciting business ideas? A SWOT analysis of the national startup scene. This is just a snippet of the knowledge you will gain by reading the report.

We thank our experts who worked on the report: Michał Przybyłowski, Piotr Tamowicz, Michał Bańka, Darek Lubomski, and Anna Zamojska, as well as our partners: Accelpoint, PKO Bank Polski, and the Pomeranian Science and Technology Park.
We invite you to read it!

__________

Oddajemy w Wasze ręce trzecią edycję raportu „Startupy Technologiczne”.

pobierz raport

Ponownie zajrzeliśmy do startupów, których studium przypadku przedstawialiśmy w edycjach 2021 i 2022. Wybieraliśmy firmy, które w naszej ocenie wyróżniał oryginalny i innowacyjny produkt. W raporcie znajdziecie wiele danych liczbowych ale i syntetyczną informację na temat tego, jak potoczyły się losy badanych wcześniej spółek i co przyniosły kolejne miesiące w ich rozwoju.

Z przyjemnością pokażemy Wam jak spektakularnie można zwiększać przychody i od czego one zależą. Przedstawimy firmę, która w 2022 roku przekroczyła barierę 1 miliona oraz startup, który nie poradził sobie z utrzymaniem  dodatniej dynamiki przychodów.

Świat nowych technologii jest  fascynujący ale i nieobliczalny, a pozyskiwanie kapitału na rozwój projektów to przede wszystkim ciężka praca. Dowiecie się jakie wsparcie można liczyć w najbliższym czasie i w czym mogą pomóc akceleratory i które fundusze VC wywarły realny wpływ na rynek.

Czy będzie więcej uczelnianych startupów? W jakich województwach jest najwięcej ciekawych pomysłów na biznes? Analiza SWOT krajowej sceny startupowej. To tylko wycinek wiedzy, którą posiądziecie zapoznając się z raportem.

Dziękujemy naszym ekspertom, którzy pracowali nad raportem: Michałowi Przybyłowskiemu, Piotrowi Tamowiczowi, Michałowi Bańce, Darkowi Lubomskiemu i Annie Zamojskiej oraz partnerom: Accelpoint, PKO Bank Polski i Pomorskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu.

Zapraszamy do lektury!

We present the third edition of the “Technology Startups” report.

download report

We have once again examined the startups whose case studies we presented in the 2021 and 2022 editions. We selected companies that stood out with their original and innovative products. The report contains a lot of numerical data and concise information about what has happened to the previously studied companies and how the following months have impacted their development.

We are pleased to show you how spectacularly revenues can increase and what they depend on. We will present a company that surpassed the 1 million barrier in 2022 and a startup that failed to maintain favorable revenue growth.
The world of new technologies is fascinating but unpredictable, and obtaining capital for project development is hard work. In the next few minutes, you will learn what support can be expected, how accelerators can help, and which VC funds have impacted the market.

Will there be more university startups? In which provinces are the most exciting business ideas? A SWOT analysis of the national startup scene. This is just a snippet of the knowledge you will gain by reading the report.

We thank our experts who worked on the report: Michał Przybyłowski, Piotr Tamowicz, Michał Bańka, Darek Lubomski, and Anna Zamojska, as well as our partners: Accelpoint, PKO Bank Polski, and the Pomeranian Science and Technology Park.
We invite you to read it!

__________

Oddajemy w Wasze ręce trzecią edycję raportu „Startupy Technologiczne”.

pobierz raport

Ponownie zajrzeliśmy do startupów, których studium przypadku przedstawialiśmy w edycjach 2021 i 2022. Wybieraliśmy firmy, które w naszej ocenie wyróżniał oryginalny i innowacyjny produkt. W raporcie znajdziecie wiele danych liczbowych ale i syntetyczną informację na temat tego, jak potoczyły się losy badanych wcześniej spółek i co przyniosły kolejne miesiące w ich rozwoju.

Z przyjemnością pokażemy Wam jak spektakularnie można zwiększać przychody i od czego one zależą. Przedstawimy firmę, która w 2022 roku przekroczyła barierę 1 miliona oraz startup, który nie poradził sobie z utrzymaniem  dodatniej dynamiki przychodów.

Świat nowych technologii jest  fascynujący ale i nieobliczalny, a pozyskiwanie kapitału na rozwój projektów to przede wszystkim ciężka praca. Dowiecie się jakie wsparcie można liczyć w najbliższym czasie i w czym mogą pomóc akceleratory i które fundusze VC wywarły realny wpływ na rynek.

Czy będzie więcej uczelnianych startupów? W jakich województwach jest najwięcej ciekawych pomysłów na biznes? Analiza SWOT krajowej sceny startupowej. To tylko wycinek wiedzy, którą posiądziecie zapoznając się z raportem.

Dziękujemy naszym ekspertom, którzy pracowali nad raportem: Michałowi Przybyłowskiemu, Piotrowi Tamowiczowi, Michałowi Bańce, Darkowi Lubomskiemu i Annie Zamojskiej oraz partnerom: Accelpoint, PKO Bank Polski i Pomorskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu.

Zapraszamy do lektury!

We use your cookies, read why.

Skip to content