Accelpoint, the winner!

🎖 Accelpoint, the winner of the Startup Booster Poland – Smart UP program 🎖

PARP has concluded the recruitment for the Startup Booster Poland – Smart UP program from the European Funds for Modern Economy (FENG).

Accelpoint has been awarded 14,732,884.80 PLN!

The Startup Booster Poland – Smart UP initiative aims to provide comprehensive support for startups through professional development programs with an accelerator and post-accelerator nature, offered by experienced operators.

The Agency selected Accelpoint for funding due to its attractiveness, effective concepts for accelerating startups, and access to a valuable ecosystem of institutional partners.

The funding from Accelpoint will support the dynamic development of young technological companies. During the startup acceleration process – in addition to the support from experts, mentors, corporations, and VC funds – startups will have the opportunity to receive grants of up to 400,000 PLN.
__________
🎖 Acceploint, zwycięzca programu Startup Booster Poland – Smart UP🎖

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła nabór Startup Booster Poland – Smart UP z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Accelpoint otrzyma 14 732 884,80 zł !

Celem działania Startup Booster Poland – Smart UP jest zapewnienia kompleksowego wsparcia startupów poprzez profesjonalne programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym oferowane przez doświadczonych operatorów.

Agencja wybrała do dofinansowania Accelpoint ze względu na jego atrakcyjność, efektywne koncepcje akceleracji startupów oraz dostęp do wartościowego ekosystemu partnerów instytucjonalnych.

W ramach finansowania accelpoint  wesprze dynamiczny rozwój młodych spółek technologicznych. W toku akceleracji startupy – oprócz wsparcia ekspertów, mentorów oraz korporacji i funduszy VC – będą mogły uzyskać granty w kwocie do 400 tys. zł.

We use your cookies, read why.

Skip to content