Startup Booster Poland

Firma Accelpoint Sp. z o.o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „AccelBoost”.

Projekt realizujemy w celu wzmocnieniu potencjału objętych programem startupów, co przełoży się na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań rynkowych.

Środki pochodzą z programu: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki-Środowisko sprzyjające innowacjom, a wygrany wniosek posiada sygnaturę: FENG.02.28-IP.02-0007/23

Dofinansowany Program- AccelBoost przeznaczony jest dla startupów planujących walidować rozwiązanie we współpracy z OT i Inwestorem w warunkach rynkowych (pierwsza bądź późna trakcja) i gotowych na ekspansję zagraniczną w ramach modelu GoGlobal.

FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 15 453 549,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 14 732 884,80 zł

We use your cookies, read why.

Skip to content